Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předvánoční setkání ex-klokanů

     V neděli 6.12.2009 na svátek sv. Mikuláše se nás sešlo 15 rodin - bývalých členů klubu klokánek v zasedací místnosti za knihovnou na předvánoční besídce spojenou s tvůrčí dílnou a mikulášskou nadílkou. Je již všeobecně známé, že se cesty bývalých aktivních členů a současného vedení klubu nenávratně rozešly. Vystoupivší rodiče se spolu přesto chtějí setkávat dál, vyměňovat si zkušenosti a především zdravotně postižené děti chtějí být v kontaktu se svými „starými“ kamarády a vrstevníky. Rodiče se proto v tento předvánoční čas rozhodli zpříjemnit čekání na Ježíška a uspořádali mikulášskou  besídku. Organizace byla pravda o něco náročnější než kdysi s vlastními prostory, ale o to víc byla nálada uvolněnější a bezprostřednější. Zajistit a přivézt jsme si museli téměř vše, od dekorací, stromečku, ubrusů, stolů přes pohoštění, čaj, cukroví, atd. Šikovné maminky napekly doma torza perníčků, které děti nejprve ozdobili a z připravených pomůcek si po té každé z nich vyrobilo sněhuláčka.  Pro navození té správné vánoční nálady mezi nás zavítala Mgr.Alena Honegrová, která zahrála a zazpívala několik koled- samozřejmě za vydatné spolupráce dětí. A nakonec přišla návštěva dětmi asi nejočekávanější – Mikuláš s čertem a andělem. Mladší děti přistupovali k Mikulášovi trošku bázlivě a ochotně mu odříkali básničky, ti starší se nechali chvilku přemlouvat, ale nakonec si každé z dětí balíček od Mikuláše odneslo.

    Vzhledem k tomu, že nemáme žádné sponzory a dotace nemůžeme podobné akce pořádat častěji, což nás a především naše děti velice mrzí. Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu sympatizantů a spolupracovníků nyní pracujeme na založení vlastního občanského sdružení, které si bude klást za cíl pomoc zdravotně postiženým dětem a mládeži v integraci do „zdravé“ společnosti, do kolektivu svých vrstevníků. Nechceme jít cestou poskytovatelů sociálních služeb a následně nechat přerůst soukromé zájmy a osobní zviditelnění se nad skutečnými zájmy a potřebami handicapovaných spoluobčanů. Naším posláním je pomoc a vyplnění volného času zdravotně postižených dětí a mladých dospělých na principech jaké jsou u nepostižené populace obvyklé a samozřejmé.       

    Závěrem bych chtěla touto cestou poděkovat pí.Hynkové za zapůjčení místnosti za knihovnou, Mgr. Aleně Honegrové, a především obětavým maminkám a tatínkům, bez jejichž pomoci  by se toto setkání nemohlo uskutečnit. 

P.S. Další plánovanou akcí je vánoční turnaj v bowlingu dne 27.12.2009.